. AGRO ZS MORAVA - outsourcing ve strojírenství

AGRO ZS MORAVA

spol. s ručením omezeným


NovinkyPROFIL - historie a současnost


Firma AGRO ZS MORAVA byla založena v roce 1995 coby společnost s ručením omezeným. Zakladateli byli dva společníci, pan Malovaný a Ing. Sita st. Původním posláním této firmy bylo zabezpečování moderních technologií pro chov dobytka a drůbeže pro české a slovenské zemědělské podniky. Pilíři těchto aktivit byly dodávky a instalace ustajovacích hrazení, krmných systémů, kanalizačních systémů a stájových rozvodů vody.

K těmto činnostech se v roce 1998 přidala realizace průmyslové vzduchotechniky navrhované uznávanými odborníky z oboru a to zejména pro svařovací provozy a linky tepelného zušlechťování kovů ve velkých průmyslových podnicích.

Díky kvalitně a včas odváděné práci montérů byla na základě žádostí nových obchodních partnerů v roce 2001 začleněna do činností firmy obchodní služba v podobě provádění montáží, oprav a lidského zabezpečení obstávek výrobních linek.

Vlivem postupného útlumu zemědělské výroby v České republice bylo v roce 1998 rozhodnuto o postupném ukončení prvotních aktivit firmy. Vybudované obchodní vztahy však přinesly novou náplň společnosti AGRO ZS MORAVA v podobě provádění outsourcingu zahraničních strojírenských a montážních podniků. Tato výhradně obchodní aktivita se postupně od roku 2001 stala hlavních předmětem činnosti firmy a rozsah realizovaných obchodů díky potenciálu a tradici českého průmyslu každoročně roste.

V roce 2007 byly aktivity firmy rozšířeny o poradenství a tvorbu projektů na čerpání finanční pomoci z Evropské Unie a národních zdrojů.


© AGRO ZS MORAVA 2013, e-mail: agromorava@agromorava.cz